Camellia sinensis of Cau Dat farm …


[ad_1]

Camellia sinensis of Cau Dat farm
#camelliasinensis #tea #leave #caudat #caudatfarm #dalat #vietnam #mountains #clouds

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *