Cafe ở độ cao 1500m thì miễn bàn rồi …


[ad_1]

Cafe ở độ cao 1500m thì miễn bàn rồi 😁
#americano #coldbrew #caudat #caudatfarm #dalat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *