Buồn hay vui,buông hay giữ,đúng hay sai đều do ở lòng mình. …


[ad_1]

Buồn hay vui,buông hay giữ,đúng hay sai đều do ở lòng mình.
#caudatfarm

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *