Buồn buồn ngồi nhớ Đà Lạt. Thực sự chưa có nơi nào lại mong…


[ad_1]

Buồn buồn ngồi nhớ Đà Lạt.
Thực sự chưa có nơi nào lại mong muốn quay lại dữ dội như vậy.
#dalat#dalattrip#summertime#đồichè#caudatfarm#youth#21

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *