22 tuổi, đi làm từ thứ hai tới thứ sáu, từ 8h tới 17h 30. 24…


[ad_1]

22 tuổi, đi làm từ thứ hai tới thứ sáu, từ 8h tới 17h 30.
24 tuổi, đi làm từ thứ hai tới sáng thứ bảy, từ 7h 30 tới 18h.
25 tuổi, đi làm từ thứ hai tới thứ bảy, từ 7h tới 20h, có khi tới 23h.
29 tuổi tới giờ, đi làm mỗi ngày, không xác định chính xác giờ đi về, không xác định chính xác nơi ngồi làm. Ví dụ như hôm nay #theladyVang đã ở đây.
#luonladaigiacuachinhminh #BeATrophyLady #entrepreneur #businessconsultant #styleblogger #diamond #sophisticatedlady #brainy #entrepreneurlife #caudatfarm #phobendoi2018 #comingsoon #dalat #staytuned #Vietnamese #Saigonese

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *