Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nh…


[ad_1]

Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng.
#caudat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *