Vì mùa đông nên dông còn đó, vì sóng gió nên ta sợ mình xa….


[ad_1]

Vì mùa đông nên dông còn đó, vì sóng gió nên ta sợ mình xa. #min #mint #mintam #Dalat #caudat #rain #travel #trip

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *