“TRƯỞNG THÀNH không phải là lúc ta nói chuyện lớn lao Mà là …


[ad_1]

“TRƯỞNG THÀNH không phải là lúc ta nói chuyện lớn lao
Mà là khi tai hiểu được những điều nhỏ bé”
#CreatesNewTastesOfLife #CauDat #Dalat #VietNam

[ad_2]

Source


Một bình luận cho ““TRƯỞNG THÀNH không phải là lúc ta nói chuyện lớn lao Mà là …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *