Trời xanh, mây trắng… Em không say nắng, mà lại say bia …


[ad_1]

Trời xanh, mây trắng…
Em không say nắng, mà lại say bia 🤣
#dalat
#caudat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *