Trời rộng và xanh Tình người mong manh Tâm hồn yếu đuối …


[ad_1]

Trời rộng và xanh
Tình người mong manh
Tâm hồn yếu đuối 🙂
#dalattrip #caudat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *