Trà olong Cầu Đất! Không hộp 150k/gói Có hộp 200k/hộp Mại dô…


[ad_1]

Trà olong Cầu Đất!
Không hộp 150k/gói
Có hộp 200k/hộp
Mại dô mại dô!!!
#ginphan #olongtea #dalat #caudat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *