Tôi như say hương cao nguyên đại ngàn Tôi như say đất trời t…


[ad_1]

 

Tôi như say hương cao nguyên đại ngàn
Tôi như say đất trời thênh thang
#dalat #caudat #travel #highmountain #vietnam #freedom

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *