thế giới này quá rộng lớn và bao la. Sự biến mất của một


[ad_1]

#caudat #caudatteahill #dalat thế giới này quá rộng lớn và bao la. Sự biến mất của một ai đó sẽ không ảnh hưởng đi tới sự nhộn nhịp vốn có của nó.

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *