Thank you for joining us at The Wave yesterday for our coffe…


[ad_1]

Thank you for joining us at The Wave yesterday for our coffee tasting workshop! See you again soon ~ ☕️☕️ #brewda #brewdacoffee #savourthebestof #asiancoffee #newworldcoffee #singleorigin #thailand #pangkhon #pangkhonvillage #vietnam #kho #khovillage #caudat #caudatvillage #origamidripper #thewave #hongkong

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *