– “Tết nhất rồi trưng cái hình cho nó đỏ cái coi” Fine, chal…


[ad_1]

– “Tết nhất rồi trưng cái hình cho nó đỏ cái coi”
Fine, challenge accepted.

#dalat #caudat #doiche #photography #wanderlust #travel #dreamer #lost #tea #greentea

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *