Tea paths. Muôn nẻo đường chè. …


[ad_1]

Tea paths. Muôn nẻo đường chè. #tea #plantation #teaplantation #farm #hill #green #horizon #mountain #landscape #path #plants #sky #immensity #foliage #row #openspace #outdoors #quiet #peaceful #serenity #fresh #vietnam #lamdong #dalat #caudat #taophto

[ad_2]

Source


3 bình luận cho “Tea paths. Muôn nẻo đường chè. …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *