Tea clipping ladies They have razor blades attached on thei…


[ad_1]

Tea clipping ladies 🍃
They have razor blades attached on their gloves, on the index fingers. There goes the clipping.
#teafarm #caudatfarm #teaharvest #teaclipping #dalat #traveldalat #nccdalat #green #greentea #vietnam #vietnamtourismboard #travelgram #travelvietnam #xinchao

[ad_2]

Source


3 bình luận cho “Tea clipping ladies They have razor blades attached on thei…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *