”’Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta ta bớt đắng …


[ad_1]

”’Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta ta bớt đắng
Em tô vào ta thêm chút hồng, và tan vào ta chút hương nồng…”
Thiệt là nồng luôn e ơi, nồng mùi c*t luôn mà 😂😂😂
#coffeebeans, #roaster,
#espresso, #arabica, #caudat
#cứtchồntiếnganhlàgì???

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *