Ta chẳng biết lấy gì neo mình lại Để không trôi ngút ngát tự…


[ad_1]

Ta chẳng biết lấy gì neo mình lại
Để không trôi ngút ngát tựa mây xa
Có những kẻ trong thế trần thật lạ
Làm bằng mơ chứ không phải xương da… #nguyenthienngan #doiche #caudat #sky #daydream #dalat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *