Standing at a height of 1650m Trynna mode on the center foc…


[ad_1]

Standing at a height of 1650m
Trynna mode on the center focus point and tadah 🍃☀️☁️ .
#countryside #dalat #caudat #farm #RGB #photography #sunny #cozy #adobephotoshop #CS6

[ad_2]

Source


2 bình luận cho “Standing at a height of 1650m Trynna mode on the center foc…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *