Sometimes you put walls up not to keep people out, but to se…


[ad_1]

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.

#quote #quotes #dalat #city #vietnam #caudat #farm #travel #travels #traveling #trip #journey #friendship

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Sometimes you put walls up not to keep people out, but to se…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *