So với níu kéo thì từ bỏ cần nhiều dũng khí hơn. -Hotel Del Luna.


[ad_1]

So với níu kéo thì từ bỏ cần nhiều dũng khí hơn. -Hotel Del Luna.
#hoteldelluna #stay #beside #brave #left #orange #mountains #dalat #trip #travel #girl #coffe #color #pain #sad #blue #nature #beautiful #deep #story #quotes #nextdoor #sky #clouds #editor #photographer #photography #caudat #teefield #doiche

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *