Short story. Thế là bạn Ngoại nắm tay đi khắp đồi chè. The e…


[ad_1]

Short story.
Thế là bạn Ngoại nắm tay đi khắp đồi chè😘😘.
The end.
#dalat #dalattrip #traveler #caudat #teahill #tea #withher #friend #holdmyhand #vsco #naturesbeauty

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *