Shape of love. Shade of happiness. — …


[ad_1]

Shape of love. Shade of happiness.

#imthanh #photographer #photography #wedding #couple #prewed #love #kiss #vintage #hill #tea #tree #heart #lovely #portraitphotography #portrait #happy #vietnam #dalat #groom #bride #together #takenbyme #minimalism #outdoors #landscape #caudat #farm

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *