Sáng nghe mấy bài nhạc để tưới lại tâm hồn. Bắt đầu ngày mới…


[ad_1]

Sáng nghe mấy bài nhạc để tưới lại tâm hồn. Bắt đầu ngày mới thôi. :3
Đây là ấm trà đúng thời điểm nhất của lần đầu đến Đà Lạt. Lần đầu thấy bên ngoài lạnh hơn con tim. :)) #tea #friends #film #caudat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *