Opencupping in So Amazing feedback for the vietnamese co…


[ad_1]

Opencupping #specialtycoffee in #pforzheim

So Amazing feedback for the vietnamese coffee lot 17.
Taste like burundi and ruanda.

So proud and good Job Team Bo #bosgauruscoffee #theawrinman
#aricha #kiambara #lalo #vergel #caudat #bosgauruscoffee #pforzheim #caphehouse #capheroastery #capheanderenz #arabica #baristalife #goodcoffee #thirdwavecoffee

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Opencupping in So Amazing feedback for the vietnamese co…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *