On our recent trip to Vietnam we spent a few days prowling t…


[ad_1]

On our recent trip to Vietnam we spent a few days prowling the Caudat coffee region in Dalat. One of the few areas growing Arabica varietals such as Typica & Bourbon. Check out these cherries, they are amazing! #coffeecherry #caudat #dalat #vietnam #handpickedbyme

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *