. “Nhớ anh, không phải là cớ để em bi lụy .!” . ~ _________…


[ad_1]

.
“Nhớ anh, không phải là cớ để em bi lụy .!”
.
~ 💙
___________________________________________________________________________
Độ rày Sài Gòn trở gió, sớm ra đường trời vẫn giăng mù sương, tối về nhà mưa bay ngập lối,….khiến lòng em nhớ anh không nguôi,…
#Saigon
#Dalat
#caudatfarm
#caudatfarmnongtraitudalat
#caudatfarmcoffeeroastery
#withoutsunshinetoday
#socoldinside
#socoldoutside
#autumn🍁
#winteriscoming❄️
#lonelyheretonight
#misshimsobad
#reallybad
#sickness
#ANH
#mrsunshine☀️

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *