Người Đà Lạt bỗng dưng buổi sáng ở Sài Gòn lại nhớ …


[ad_1]

#vsco #vscocam #greentea #caudat #dalat #vietnam #hoamy #trip
Người Đà Lạt bỗng dưng buổi sáng ở Sài Gòn lại nhớ cái lạnh Đà Lạt.
Nhớ vậy đó. Nhăn nhó, cau có.

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *