Nghỉ phép thì hết chạy qua ngân hàng, rồi trụ sở công an, tậ…


[ad_1]

Nghỉ phép thì hết chạy qua ngân hàng, rồi trụ sở công an, tập hát. Lết về nhà cũng gần 10h
Thôi thì đi xa xa Sài Gòn cho khỏi sân si ;))
#caudat #teahill #dalat #wander

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *