Nếu sau này dù em có mỏi mệt, dù có đánh mất chính mình thì …


[ad_1]

Nếu sau này dù em có mỏi mệt, dù có đánh mất chính mình thì hãy nhớ mà quay về đây với tôi, cái “tôi” lớn lao của em, luôn nằm trong bản thân em, chờ đợi em…
#caunoimuonthuoofme
#nơimìnhdừngchân
#doichecaudat #caudat #dalat #ngaydai #hơizzzz #whereareyou #inmyeyes #daybyday #iphone #itsmediem #gofor #spaceownlife #thedaybefore
24.1.2019

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *