nắng đẹp tuyệt vời, phơi cà mau khô, cơ mà, cà phê miếng đã …


[ad_1]

nắng đẹp tuyệt vời, phơi cà mau khô, cơ mà, cà phê miếng đã ☕️

the weather is great, coffee’s getting dried faster, but first coffee ☕️ #morningcoffee #pourover #arabica #caudat #icedcoffee #roastedbymapdit #beansfrom #themarriedbeans #coffeefarm #onfarm #sunshinestate #crop #moonsfarm #pleiku #centralhighlands #vietnam 👩🏻‍🌾👩🏻‍🌾

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “nắng đẹp tuyệt vời, phơi cà mau khô, cơ mà, cà phê miếng đã …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *