Mùa hè năm 2014. Thôn chè Cầu Đất. Sáng 31 tháng 7, sắp mưa …


[ad_1]

Mùa hè năm 2014. Thôn chè Cầu Đất. Sáng 31 tháng 7, sắp mưa nữa rồi!
#caudat #teagarden #dalat #lamdong #vietnam #vacation #summer #2014 #caudatgreentea #followmeto

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *