Mẻ rang trong ngày : moka cầu đất và robusta sẻ : …


[ad_1]

Mẻ rang trong ngày : moka cầu đất và robusta sẻ
#arabica #caudat #robusta #sẻ
#coffee #caphe #cafe
#justroasted
#awesome
#callmemaybe : (028)39.209.109

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *