Make yourself fresh, cause if not you are nothing just like …


[ad_1]

Make yourself fresh, cause if not you are nothing just like a withered plant couldn’t do any shit!!
#throwback #travel #tourism #vietnam #centralvietnam #dalat #lamdong #doichecaudat #teafarm #caudat #bohemianclothing #bohemianstyle #freshandfree #photography #travelphotography #potd #photooftheday #travelboy #vietnamese #saigonese

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Make yourself fresh, cause if not you are nothing just like …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *