Lúc chụp xong tấm này chú í tươi tắn đòi phí model , Tiền đ…


[ad_1]

Lúc chụp xong tấm này chú í tươi tắn đòi phí model , Tiền đã kêu chú ghi nợ lại rồi thong thả đi tiếp. Chắc lòng chú cũng nhiều hoang mang 😂
#fullanalogcamera #minoltasr1s #teahill #harvestseason #caudat #vietnam #gettinglost #traveltime #adventureculture #filmphotographic

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Lúc chụp xong tấm này chú í tươi tắn đòi phí model , Tiền đ…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *