looking at the sky , looking at the earth , looking at the c…


[ad_1]

looking at the sky , looking at the earth , looking at the clouds
but not someone sees me
#dalat #homestay #trip #withfriend #trip #travel #traveler #travelling #travelphotography #vosc #sky #explore #caudat #flowers #city #whatever #relaxtime #zara #gucci #topman #samsungs8

[ad_2]

Source


2 bình luận cho “looking at the sky , looking at the earth , looking at the c…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *