Look back, and smile on perils past.


[ad_1]

Look back, and smile on perils past.
#btk #khiembui #kookie #duhi #vietnam #southvietnam #dalat #photooftheday #photograph #instadaily #dailyphoto #travel #stories #hamhoaxa #caudat #hamxelua #changdanhmaydao #typewriter #typist #typing #tunnel #train #underpass
🚩11°54’46″N 108°31’47″E
#oldtraintunnel #travelindalat
#travelblog #instatraveling #instapassport #instago

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *