Là sương đang vây trong đáy mắt Hay là trăng đang khuyết tro…


[ad_1]

Là sương đang vây trong đáy mắt
Hay là trăng đang khuyết trong lòng?
#dalattrip #thanhxuan #youth #photooftheday #dalat #caudat #friendship

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Là sương đang vây trong đáy mắt Hay là trăng đang khuyết tro…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *