Là sương đang vây trong đáy mắt Hay là trăng đang khuyết tro…

Là sương đang vây trong đáy mắt
Hay là trăng đang khuyết tro…

[ad_1]

Là sương đang vây trong đáy mắt
Hay là trăng đang khuyết trong lòng?
#dalattrip #thanhxuan #youth #photooftheday #dalat #caudat #friendship

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Là sương đang vây trong đáy mắt Hay là trăng đang khuyết tro…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.