Just roasted today – Mẻ rang hôm nay …

Just roasted today – Mẻ rang hôm nay …

[ad_1]

Just roasted today – Mẻ rang hôm nay <3 Đt :(028)39.209.109 #arabica #caudat #typica #hybrid #robusta #sẻ #buonmethuot #coffee #cafe #caphe #welcomeyou

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.