I honestly enjoy staying here more so than in Dalat. Epic vi…


[ad_1]

 

I honestly enjoy staying here more so than in Dalat. Epic views and fun plantation rides. #vietnam #caudat #farm #mountains #lamdong #sunset #adv #advrider #dualsport #dirtbikes #centralhighlands #honda #xr150

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “I honestly enjoy staying here more so than in Dalat. Epic vi…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *