Hồng trồng xen trong cà phê, để che bóng mát và hạn chế độc …


[ad_1]

Hồng trồng xen trong cà phê, để che bóng mát và hạn chế độc canh. ✨ #arabica #caudat #coffee #dalatfruit #dalat #sunshine #2016cuakyky

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *