“Hiểu rồi rác cũng thành hoa, Thương rồi mọi sự cho qua dễ d…

“Hiểu rồi rác cũng thành hoa,
Thương rồi mọi sự cho qua dễ d…

[ad_1]

“Hiểu rồi rác cũng thành hoa,
Thương rồi mọi sự cho qua dễ dàng,
Tâm an trời đất sẽ an,…”
-sưu tầm từ story của một người bạn:) #sky #touch #blue #happy #caudat #doiche #dalat #2019 #trip #minmax #waiting

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.