Harvesting tea in Dalat …


[ad_1]

Harvesting tea in Dalat #ducchupne #sonyA7 #ductrong #landscape#donduong #dalat#lamdong #vietnam#alone #black #white#mountain #tea #caudat #vietnam #nonla #human #women #harvest #cutting #row #green #greentea #sun #sunshine #sonyvietnam #sonyA7

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Harvesting tea in Dalat …”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *