Harvest time in Da Lat, Vietnam. Grading a fresh batch of be…


[ad_1]

Harvest time in Da Lat, Vietnam. Grading a fresh batch of beans. @themarriedbeans @vietcetera #arabica #vietnamesecoffee #highlands #coffeecultivation #highgrade #dalat #caudat #altitude #hillstation #farmerscooperative #sustainable #fairttade

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *