Go to Highlands they said, Weather will be cooler, they sai…


[ad_1]

Go to Highlands they said, Weather will be cooler, they said… well not really 😅😎 21C real feeling 31C #dalat #vietnam #caudat #vietnam2018 #giurgovinavylete #teafarm #greeneverywhere

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *