Giãn cách #CovidNamThuHai, mỗi ngày đều có ly Cà hê đen/ sữa đá phục vụ tận giường, do em bé Hang pha cho. Hết hè Hang l


Giãn Cách #Covidnamthuhai, Mỗi Ngày Đều Có Ly Cà Hê Đen/ Sữa Đá Phục Vụ Tận Giường, Do Em Bé Hang Pha Cho. Hết Hè Hang L 1

Giãn cách #CovidNamThuHai, mỗi ngày đều có ly Cà hê đen/ sữa đá phục vụ tận giường, do em bé Hang pha cho. Hết hè Hang làm bếp trưởng luôn được á! 🥳 #TuoiThoKhang #Khang10Tuoi #BepNhaMenh #CaPheCauDat #CauDatFarmCoffee #VietnamCoffee

Ảnh được chụp tại: Ho Chi Minh City, Vietnam
Like: 1
Thẻ tag: CovidNamThuHai, ,TuoiThoKhang ,Khang10Tuoi ,BepNhaMenh ,CaPheCauDat ,CauDatFarmCoffee ,VietnamCoffee #Giãn #cách #CovidNamThuHai #mỗi #ngày #đều #có #Cà #hê #đen #sữa #đá #phục #vụ #tận #giường #bé #Hang #pha #cho #Hết #hè #Hang


Source by oabhnib (Linh Trần)

Bạn có biết  ...

Viết một bình luận