Đôi khi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình thích chụp cảnh, chụp hoa…


[ad_1]

Đôi khi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình thích chụp cảnh, chụp hoa lá cỏ hơn chụp người. Vì sẽ chẳng ai dám cmt chê hay bắt chụp lại cả. Mình chụp là do cảm xúc mình thôi. 😊😊😎😎
#linlin #throwback #dalat #thoángqua #caudat #caudatfarm🌿🌿🌿🌿 #sky
#trees

[ad_2]

Source


Một bình luận cho “Đôi khi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình thích chụp cảnh, chụp hoa…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *