Đã cố gắng thay đổi và cover thật tốt… Nhưng chưa thể thấy…


[ad_1]

Đã cố gắng thay đổi và cover thật tốt… Nhưng chưa thể thấy được sự thay đổi “ý thức” ấy của mn
Nhưng thật ra cuộc sống cần có nhứng đốm màu đen như vầy ..!!
#clouds #dalat#nccdalat #baristalife #photographer #photoshoot #sky #blue #caudat #tree #nature #coffee #fuckinglife

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *