Con mắt chúng ta là một ống kính thế giới thực tại. chúng ta…


[ad_1]

Con mắt chúng ta là một ống kính thế giới thực tại. chúng ta sẽ hoa mắt bởi nhiều thứ !
Khi con mắt được nhìn qua ống kính thì duy chỉ có những trường hợp là :
Đẹp hoặc đẹp từ nhỏ 😾😾😾
#dalat #dalattrip #melinhcoffeegarden #vietnam #travel #film #instax #sofort #green #coffee #caudat

[ad_2]

Source


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *